Privacy Policy

LuxeSpots.nl is een verzameling van luxe en bijzondere accommodaties wereldwijd. Alle accommodaties zijn met veel zorg door ons gecureerd en te boeken bij reispartners als Booking.com en Airbnb.

LuxeSpots.nl is opgericht door Denise van Rijswijk en Henriëtte Bokslag. Beide partijen staan ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder de namen Bureau Bokslag (KVK: 63450631) en Studio Wanderlust (KVK: 53508300).

Het gehele Luxe Spots Team vind privacy erg belangrijk en we waarderen dat je onze website bezoekt voor reisinspiratie. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zetten hier uiteen hoe en waarom wij bepaalde gegevens verzamelen. *Opgesteld januari 2021.

AVG Privacywetgeving

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf toen geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Het belangrijkste daarbij is het verantwoordelijk verwerken van persoonsgegevens.

LuxeSpots.nl wordt gehost bij Antagonist. Met Antagonist is een verwerkersovereenkomst gesloten voor het verwerken van persoonsgegevens die via LuxeSpots.nl worden achter gelaten. De overeenkomst is opgenomen als bijlage in de Algemene Voorwaarden van Antagonist die je hier kan bekijken.

https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Als je LuxeSpots.nl bezoekt heb je de mogelijkheid om je gegevens achter te laten via het contactformulier. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren en een bericht te sturen als daarom wordt gevraagd.

Wij zijn niet voornemens om bijzondere en of gevoelige informatie te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of websitebezoekers ouder zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. De onderstaande gegevens worden alleen verzameld als die gegevens worden ingevuld:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. LuxeSpots.nl verwerkt persoonsgegevens met als doel:

 1. Verzenden van een bericht n.a.v. het ingevulde contactformulier of e-mail;
 2. Analyseren van jouw online gedrag op LuxeSpots.nl voor optimalisatie van de website en het afstemmen van het Luxe Spots aanbod op jouw voorkeuren.

Termijn bewaren persoonsgegevens

LuxeSpots.nl bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die gedeeld worden via het contactformulier en mailwisselingen worden binnen 6 maanden na afsluiting van de reden van contact verwijderd, tenzij er een aanmelding is volbracht voor de nieuwsbrief. Te allen tijde kan de nieuwsbrief worden opgezegd. 
 • Zijn er gegevens verstrekt voor een opdracht, dan bewaren wij de gegevens maximaal een jaar tot na eerste contact en/of factuurdatum.

De met de bezoeker samenhangende en uit het gebruik van de website voortvloeiende informatie wordt uitsluitend langer bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de bezoeker te identificeren. Voor de bewaartermijn van de door ons gebruikte analytische, functionele, affiliate en tracking cookies geldt dat deze per cookie verschilt. De bewaartermijn loopt van de duur van een sessie tot 20,5 jaar. Bij een aantal browsers kan je zelf per cookie nagaan hoe lang deze wordt bewaard. Bekijk hiervoor jouw browserinstellingen:

 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 2. Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 3. Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings
 4. Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/

Delen van persoonsgegevens met derden

LuxeSpots.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van LuxeSpots.nl zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens. Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met onze hostingpartij Antagonist ter ondersteuning op het gebied van de ICT van de website en back-ups. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst gesloten met Mailchimp voor het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief.

MailChimp zal namen en e-mailadressen niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via het systeem is verzonden staat een ‘unsubscribe’ link, door het aanklikken van die link ontvang je onze nieuwsbrieven met tips voor Luxe Spots niet meer. Persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere digitale technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

In een aantal gevallen worden er freelancers ingehuurd voor het technische onderhoud van LuxeSpots.nl. Deze personen hebben gelimiteerde toegang tot het content management systeem van LuxeSpots.nl. Zij kunnen achtergelaten gegevens niet inzien. 

Het Team van Luxe Spots heeft een eigen profiel op Luxespots.nl zodat duidelijk zichtbaar is wie welke informatie heeft toegevoegd. Op dit moment hebben naast de eigenaren Denise van Rijswijk en Henriette Bokslag, alleen de websitebouwers complete toegang tot het content management systeem van Luxe Spots. In de toekomst is het mogelijk dat leden van het Luxe Spots Team gelimiteerde toegang krijgen met hun eigen profiel tot een deel van het CMS van LuxeSpots.nl.

Tracking info analyseren & Cookies bewaren 

LuxeSpots.nl maakt gebruik van diverse soorten cookies zoals analytische cookies, functionele cookies, affiliate cookies en tracking cookies. Daarnaast maken wij gebruik van data analyse programma’s zoals Google Analytics en Google Search Console om de website constant te kunnen optimaliseren. Ook met Google Analytics en Google Search Console is een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarbij hebben wij voor Google Analytics de laatste drie cijfers van het IP-adres gemaskeerd, hebben wij de ‘gegevens delen’ uitgezet en maak wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Google kan de door hun verzamelde cookie gegevens ook voor hun eigen doeleinden gebruiken. Wij hebben daar geen invloed op. Meer informatie hierover staat hier beschreven.

https://policies.google.com/technologies/ads

Hieronder staat uitgelegd hoe wij informatie ontvangen. Alles wat getrackt word heeft als doel het surfgedrag op LuxeSpots.nl vast te leggen, de interesse te kunnen meten, het gebruikersgemak te optimaliseren en de content informatie met betrekking tot het aanbod en de informatie over alles dat met Luxe Spots te maken heeft te optimaliseren: 

 1. Identificatie op het internet en statistieken van de door jou bekeken pagina’s 
 2. Controle hoe de bezoeker op de website terecht is gekomen (verwijzende URL)
 3. Inzage in het tijdstip van het website bezoek
 4. Eventueel door jou gebruikte keywords (de zoekopdracht die je hebt gebruikt waardoor je op onze website LuxeSpots.nl terecht kwam)
 5. Het door jou gebruikte besturingssysteem (Android – Apple etc.)
 6. De door jou gebruikte browser (IE – Chrome – Firefox etc.)
 7. Specificaties over het door jou gebruikte toestel of apparaat (smartphone – iPad – Desktop etc.) en jouw IP-adres. 

Een cookie is een tekstbestandje dat bij een bezoek aan LuxeSpots.nl wordt opgeslagen in de browser van het device dat wordt gebruikt, (computer, tablet of smartphone). LuxeSpots.nl gebruikt cookies om zorg te dragen voor een goed en snel werkende website dat wij op basis van ontvangen gegevens kunnen analyseren en kunnen blijven optimaliseren om de gebruiker van de website de meest optimale en geschikte informatie te kunnen aanbieden. 

De eerste keer dat jij LuxeSpots.nl hebt bezocht ben je geïnformeerd over de cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Er bestaat altijd de mogelijkheid om cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wij maken ook gebruik van de cookies van Heatmap. Door het gebruik van de mogelijkheden van Heatmap worden cookies verzameld om de website ten alle tijde te kunnen optimaliseren. De cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Heatmap code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID) die het mogelijk maakt om bezoekers op meerdere pagina’s van de website en sessies te volgen.

Op LuxeSpots.nl worden ook cookies geplaatst door derden. In dit geval zijn derden bedrijven zoals adverteerders waarmee wordt samengewerkt en/of de sociale media-bedrijven waarmee Luxe Spots promotie maakt. Enerzijds zijn dit zogenoemde affiliate cookies waarbij onze samenwerkingspartijen in staat zijn om aan de hand daarvan informatie over de klik en een eventuele transactie te verwerken. Wordt er op een van de linken geklikt dan wordt die klik geregistreerd en weet de betreffende aanbieder van de link dat ze gevonden zijn via LuxeSpots.nl. Als dank voor het doorsturen ontvangen wij als initiatiefnemer van onze dienst een (kleine) commissie. Als gebruiker van de website betaal jij niets extra’s voor je aankoop (vakantie/verblijf/dienst) en op deze manier kunnen wij jou van reisinformatie blijven voorzien. 

Anderzijds kan door jouw surfgedrag op de website de content en eventuele advertenties worden aangepast zodat het past bij jouw zoekgedrag. Onder andere de onderstaande gegevens zijn zichtbaar:


 • IP-adres;
 • Apparaat type- en locatie;
 • Browser die je gebruikt om de website te bekijken;
 • De tijd die je doorbrengt op de website;
 • Welke pagina’s je bekijkt voor hoe lang.

Op LuxeSpots.nl wordt gebruik gemaakt van diverse social media buttons zodat gebruikers van de website eenvoudig content kunnen delen op bijvoorbeeld: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, YouTube en Whatsapp. Ook deze social media kanalen werken met cookies en wij hebben daarop geen invloed. Als je meer wilt weten over de privacy verklaring van de desbetreffende social media platformen verwijzen wij je naar die websites zelf.

Mocht een gebruiker van onze website naderhand alsnog besluiten om toestemming ten aanzien van de verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken, dan heeft dat alleen gevolgen voor nieuwe acties en niet voor de rechtmatigheid van eerder verwerking van persoonsgegevens toen de toestemming nog wel van toepassing was.

Banners en externe links

Alle banners en affiliate links zorgen voor inkomsten zodat de gebruikers van LuxeSpots.nl blijvend en gratis geïnformeerd kunnen worden over alles dat gerelateerd is aan luxe reizen. Door op een link te klikken wordt de gebruiker automatisch doorverwezen naar de betreffende aanbieder. Tijdens dit ‘doorlinken’ komt de gebruiker op een andere link/URL terecht en blijven er zogenoemde ‘cookies’ achter op het device dat wordt gebruikt. 

Hierdoor weet de betreffende aanbieder dat de gebruiker eerst de website  LuxeSpots.nl heeft bezocht voordat de gebruiker doorklikte naar de website van de aanbieder. Voordeel voor het team achter LuxeSpots.nl is dat jij vertrouwd op onze reisinformatie en dat je ons daarmee automatisch support. Daardoor kun je als gebruiker gratis gebruik blijven maken van onze diensten.

Voordeel voor jou als gebruiker is dat het klikken op een bepaalde link niets extra’s kost, alsmede de reisinformatie die we gratis beschikbaar stellen. Wie weet heb jij als gebruiker dankzij onze tips genoten van een uniek verblijf. Belangrijk hierin is dat je als gebruiker weet dat LuxeSpots.nl niet verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie op websites van onze reispartners en ook niet voor hun privacybeleid.

Onze affiliate partners zijn: Booking.com, Airbnb, Bol.com, Tradetracker, Tradedoubler, Awin en Daisycon. Met de genoemde partijen hebben wij rechtstreeks overeenkomsten gesloten voor een samenwerking. Via de genoemde partijen hebben wij per aanbod een aparte overeenkomst.   

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien je als gebruiker op LuxeSpots.nl gegevens achterlaat wordt er automatisch toestemming gegeven om deze te verwerken. Er is altijd het recht om  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als gebruiker heb jij te allen tijde toestemming voor het intrekken van gegevensverwerking of bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door LuxeSpots.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat gebruikers bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die door de gebruiker zijn ingevuld, te laten corrigeren en/of verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@luxespots.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de gebruiker zelf is gedaan vragen wij een kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in of op het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy gegevens. Binnen vier weken wordt er op het verzoek gereageerd. Wij volgen hierbij de regels van de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Beveiliging van je persoonsgegevens

LuxeSpots.nl neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als men als gebruiker van deze website het idee heeft dat persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op. LuxeSpots.nl is beveiligd op de onderstaande manieren:

 • Er worden dagelijks back ups van de website gemaakt;
 • Zodra er een update beschikbaar is voor de website wordt deze direct geïnstalleerd;
 • Er wordt gebruik gemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
 • TLS (voorheen SSL) is actief, persoonsgegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kan gecontroleerd worden in de adresbalk door te checken of er ‘HTTPS’ staat en het icoon van een hangslotje in de adresbalk.

Disclaimer Luxespots.nl

Alle informatie op LuxeSpots.nl is ter inspiratie voor de lezer en gebruiker. De artikelen zijn opgemaakt naar aanleiding van persoonlijke ervaringen, informatie verspreiding via een persbericht, een gespot nieuwsbericht, naar aanleiding van research door het Luxe Spots Team of in opdracht van. Het aanbod aan luxe accommodaties is geselecteerd en zichtbaar op basis van het aanbod van de aanbieders waar wij een samenwerking en overeenkomst mee hebben. 

LuxeSpots.nl gaat alleen samenwerkingen aan die passen bij het idee van Luxe Spots, een platform waarop we luxe accommodaties uitlichten. Op regelmatige basis bezoeken wij een selectie uit het aanbod om te kijken of het voldoet aan onze verwachtingen. Wij zijn nooit aansprakelijk te stellen voor de belevenis die men als gebruiker ervaart. 

De reisinspiratie artikelen en luxe accommodaties die we delen bevatten een persoonlijke mening van een van de teamleden van LuxeSpots.nl, indien het door één van de teamleden zelf is beleefd of gebruikt. Er verschijnen geen artikelen waar de redactie van LuxeSpots.nl niet achter staat. Er is alleen een deel van het wereldwijde aanbod van Luxe Spots bezocht. Het is niet mogelijk om alle locaties zelf te bezoeken daarom vertrouwen wij op onze partners. Mocht een verblijf niet zijn wat men als gebruiker ervan verwachtte dan kan men contact opnemen met de aanbieder van de accommodatie of de reisaanbieder bij wie men heeft geboekt. LuxeSpots.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor dat wat er is gelezen, gereserveerd of gekocht. 

Bepaalde artikelen over bestemmingen en accommodaties zijn niet zelf getest en dienen ter inspiratie. Dit geldt voor zowel onbetaalde als betaalde (sponsored) artikelen, evenals reviews en winacties. Links naar andere websites zijn ten alle tijde ter informatie. Als het een samenwerking betreft kun je dit teruglezen in het artikel. Op de gehele website, de content, foto’s en video’s berust copyright. All rights reserved. Indien er ander beeldmateriaal is gebruikt dan is hiervoor toestemming gevraagd bij de rechthebbende. Mocht er toch auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal te zien zijn waarvoor geen toestemming verleend is, dan verzoeken wij je ons daarvan op de hoogte te brengen via het contactformulier. Binnen 24 uur zal het door ons verwijderd worden. 

Heeft onze content interesse gewekt en wil je onze content gebruiken, publiceren of uitgeven? Vraag dan vooraf toestemming via onze contact pagina en verwijs altijd terug naar LuxeSpots.nl. Indien wij misbruik hiervan constateren dan worden er maatregelen en stappen ondernomen.

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die wij publiceren en wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan door onjuiste informatie op de website of een verkeerde interpretatie hiervan. Wij adviseren gebruikers van de website om vooral te vertrouwen op het eigen gezonde verstand en altijd informatie ten aanzien van openingstijden, entreegelden etc. te controleren op de website van de desbetreffende aanbieder.

Vragen

Voor alle vragen over informatie die op deze pagina te lezen is kan een e-mail worden gestuurd naar  info@luxespots.nl of kan het contactformulier van Luxe Spots worden ingevuld. De Algemene Voorwaarden van LuxeSpots.nl zijn hier terug te lezen. 

LuxeSpots.nl is een uitgave van Denise van Rijswijk en Henriëtte Bokslag, geregistreerd bij de KvK onder de namen Bureau Bokslag (KVK: 63450631) en Studio Wanderlust (KVK: 53508300). De op deze pagina benoemde informatie kan door ons gewijzigd worden. Op de website staat altijd de meest recente versie en informatie. Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 01-02-2021.